Víz-belvíz elvezetés

 

 Folyamatosan végezzük a város fő vízelvezető rendszerének, iszapfogó árkainak tisztítását, iszaptalanítását (Hidegvölgyi árok, Malom árok. Diósi árok), oldalt befolyó víznyelők tisztítását, javítását (Rákóczi út, Csalogány út, Lőcse út, Eperjes út). Szükség szerint gondoskodunk a kisebb vízelvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolatok javításáról.

Ondon a lehetőségeinkhez mérten a Szerencs patak véd műveinek megerősítésével, Szerencsen a csokoládé raktárak melletti árkok medrének tisztításával, kimélyítésével kívánjuk az árvízveszélyt csökkenteni.