Üvegzseb

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Cg.: 05-09-017104
Asz.: 14645831-2-05

Tulajdonosa: 100 %-ban Szerencs Város Önkormányzata
Taggyűlése: Szerencs Város Képviselő-testülete


175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. közzéteendő adatai:

Név Tisztség/

munkakör
Nyújtott pénzbeli juttatás Végkielégítés/
felmondási idő
Kötelezettségvállalás időtartama, ellenértéke Felügyelő Bizottság megbízási díja Felügyelő Bizottság egyéb járandósága Felügyelő Bizottság: a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Tóth István ügyvezetőmunkaviszony keretében 5 éves határozott időtartamra (2019. január 01. - 2023. december 31.) havi 500 000 Ft bruttó alapbér Végkielégítés: MT 95.§-a szerint, Felmondási idő: Mt. 92.§-a szerint Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján a polgári jog szabályai az irányadóak      
               
Kocsis József FB elnök Határozott időtartamra: 2015.01.01- 2020.12.31.         nincs költségtérítés a polgári jog szabályai az irányadóak
Varkoly Ádám FB tag


Határozott időtartamra: 2017.05.25.

2022.05.24.
        nincs költségtérítés a polgári jog szabályai az irányadóak
               
Marton Péter FB tag

Határozott időtartamra: 2015.01.01. - 2020.12.31
        nincs költségtérítés a polgári jog szabályai az irányadóak