Üvegzseb

 

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

 

3900 Szerencs, Eperjes út 9.

 

Cg.: 05-09-017104

   

Asz.: 14645831-2-05

 
     

Tulajdonosa: 100 %-ban Szerencs Város Önkormányzata

     

Taggyűlése: Szerencs Város Képviselő-testülete

 

175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. közzéteendő adatai:

 

Név

Tisztség/

munkakör

Nyújtott pénzbeli juttatás

Végkielégítés/felmondási idő

Kötelezettségvállalás időtartama, ellenértéke

Felügyelő Bizottság megbízási díja

Felügyelő Bizottság egyéb járandósága

Felügyelő Bizottság: a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

Tóth István

ügyvezető

munkaviszony keretében

5 éves határozott időtartamra (2019. január 01. - 2023. december 31.)

   havi 

500 000 Ft bruttó alapbér.

Végkielégítés: MT 95.§-a szerint, Felmondási idő: Mt. 92.§-a szerint

Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján a polgári jog szabályai az irányadóak

     

 

   

 

 

     

Kocsis József

FB elnök

Határozott időtartamra: 2015.01.01- 2020.12.31.

     

 

 

nincs költségtérítés

a polgári jog szabályai az irányadóak

 

Varkoly

Ádám

FB tag

Határozott időtartamra: 2017.05.25.

2022.05.24.

     

 

 

nincs költségtérítés

a polgári jog szabályai az irányadóak

 


       

 

 

 

 

 

Marton Péter

FB tag

Határozott időtartamra: 2015.01.01. - 2020.12.31

     

 

 

nincs

költségtérítés

a polgári jog szabályai az irányadóak