Temetőfenntartás

Szerencs és Szerencs-Ond temető

Temetőgondnok: Farkas László
Telefon: 47/361-308
Nyitva tartás:
minden nap 8:00- 16:00-ig

 
 

 

Rendszeresen végezzük a ravatalozóknak (Szerencs, Szerencs-Ond) és környéküknek fenntartási munkálatait (évente több alkalommal: fűnyírás, parkrendezés, sövény alakítás, bokor irtás – a kiirtott bokrok újrasarjadás elleni védelme ). Szükség van az épületek állagmegóvására, karbantartására (festés, csatornatisztítás). Évente kétszer a temetőkben nagytakarítást végzünk, a keletkezett szemetet elszállítjuk.

Folyamatosan gondoskodunk a temetőkben elhelyezett szemétgyűjtő rácsokban összegyűlt szemét elszállításáról.