Köztisztasági tevékenység

 A köztisztasági tevékenység szorosan nem különíthető el a parkfenntartási, temetőgondozási tevékenység, az utak-hidak téli-nyári karbantartásától, tisztántartásától, síktalanításától és a víz-belvíz tevékenységtől sem. Ezen tevékenységeken végzett munkák szorosan kapcsolatban állnak a köztisztasággal. Gondoskodunk a város közterületein szétszórt szemét folyamatos összegyűjtéséről, az utak mentén elhelyezett szemétgyűjtők napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemétgyűjtő kosarak pótlásáról, újak kihelyezéséről, a hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartásáról, a város útjainak gépi sepréséről.