Árvízvédelmi munka

Írta: Szerencsi Városgazda.

 

A vízelvezetés gyorsítása érdekében a növényzet kaszálása történik

 

A Csalogány úti árok tisztítása

 

 Eltávolítottuk a vízelfolyást akadályozó növényzetet

Árvíz - 4

Írta: Szerencsi Városgazda.

Homokzsákokat helyeztünk el a Fecskésen, a lakók segítségével

Árvíz

Írta: Szerencsi Városgazda.

 A napok óta szűnni nem akaró esőzés súlyos áradásokat és néhol vészhelyzetet teremtett és teremt még mindig Borsod- Abaúj- Zemplén megyében illetve Szerencsen, Szerencs-Ondon területein is. A vízelvezető árkok megteltek, több helyen nehezen vagy egyáltalán nem folyik el a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Társaságunk géppel illetve kézi erővel folyamatosan tisztítja a vízelvezető árkokat, homokzsákokat helyezünk el a Szerencs pataknál, hogy megvédjük az ingatlanokat.   

 

 

 

Kaszálás

Írta: Szerencsi Városgazda.

 Zöldfelület kaszálás a Pozsonyi - Igló út kereszteződésében, és az Igló úton

 

Árvíz - 2

Írta: Szerencsi Városgazda.

 Árvízvédelem Fecskésen:

 

 

Felhívás - Ároktisztítás

Írta: Szerencsi Városgazda.

 LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

Felkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az időjárásra való tekintettel fokozott figyelemmel takarítsák az ingatlanuk előtti árok szakaszokat, és bejáró átereszeket.

Szerencs Város Önkormányzatának 14/2001. (V. 24.) számú rendeletének 5.§-ának /1/ bekezdése kimondja:

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a)     az ingatlan előtti járda szakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellet zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

b)    az ingatlan határa mentén a nyílt árok és ennek műtárgyai,

c)     tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló járda és a tömbtelket körülvevő terület, illetőleg az útburkolatig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítse a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. munkáját.

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük.

Ondi út - Járda

Írta: Szerencsi Városgazda.

 2010. áprilisi munkák:

 

Ondi úti járda betonozási munkáinak elvégzése